โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับดี ของ สพป.นนทบุรี เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,18:38  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ป.1-6 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2562,12:45  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-6 ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2562,12:20  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับ ป.1-6 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2562,12:19  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญทอง รองชนะลิศอันดับ2 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-6 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2562,12:18  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลดุษฏีปริญญา เกียรติคุณสาขา การศึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,01:22  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางเนาวรัตน์ จันทรมาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,01:19  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาวรรณ ขำสา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,01:08  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางชลลดา คุ้มหรั่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2557,15:57  อ่าน 575 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมเด็กแข่งขันงานวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิมล อาจด่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2557,15:34  อ่าน 615 ครั้ง
รายละเอียด..