โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวซัม มาสมพร
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญสิงห์
ครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0