โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Pr Report@praongai
(อ่าน 6) 14 มี.ค. 62
(อ่าน 14) 13 มี.ค. 62
(อ่าน 20) 09 มี.ค. 62
(อ่าน 18) 06 มี.ค. 62