โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบสอบถามข้อมูลเด็กกับภัยออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียนวัดเพรางาย
แจ้งนักเรียนในะดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 ที่มีประสบการณ์ การใช้อินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบสอบถามข้อมูลเด็กกับภัยออนไลน์

แบบสอบถามคือให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 35 ข้อ ใช้เวลาทำ 10-15 นาที ขอบคุณมากค่ะ

โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 64 ครั้ง