โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Pr Report@praongai
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดเพรางาย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน   ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันจำนวน  14 คน   ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 6 ครั้ง