โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Pr Report@praongai
          งานปรับภูมิทัศน์
          วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562  โรงเรียนวัดเพรางาย ได้มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ     ของบริเวณโรงเรียน เพื่อให้สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม  และน่าดู  โดยได้ความอนุเคราะห์บุคลากรและอุปกรณ์ในการตัดแต่งต้นไม้   จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี มาช่วยงานปรับภูมิทัศน์นี้
           คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเพรางายขอขอบคุณท่านผอ.ชเนตตี วัจนะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี และบุคลากรนายปิยบุตร ภาแก้ว  นายพิเชษฐ์ ศิริกุลพิทักษ์ นายศักรินทร์ แป๊ะอุ้ย  นางสุนีย์ ศิรัญหิริ  และพนักงานบริการชาย มา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 52 ครั้ง