โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
    วันที่  2 เมษายน  2562  เวลา  09.00 น.   นางอารมย์   ระเบียบดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย  ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อสรุปงานกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2561  และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  การใช้จ่ายและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน         และให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้การเงินของกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2562,22:14   อ่าน 127 ครั้ง