โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดเพรางาย

              วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดเพรางายได้มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบของบริเวณโรงเรียน เพื่อให้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม และน่าดู โดยได้ความอนุเคราะห์บุคลากร และอุปกรณ์ในการตัดแต่งต้นไม้จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี มาช่วยงานปรับภูมิทัศน์นี้

              คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเพรางายขอขอบคุณ ท่านผอ.ชเนตตี   วัจนะรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี และบุคลากร นายปิยบุตร ภาแก้ว ,นายพิเชษฐ์ ศิริกุลพิทักษ์ ,นายศักรินทร์ แป๊ะอุ้ย ,นางสุนีย์ ศิรัญหิริ และพนักงานบริการชาย มา ณ ที่นี้

โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,23:37   อ่าน 70 ครั้ง