โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
SAR โรงเรียนประถมศึกษา 2560
ตอนที่1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 690.79 KB
ตอนที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.46 KB
ตอนที่3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.91 KB
ตอนที่ 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.44 KB