โรงเรียนวัดเพรางาย
28 หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-1603
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
SAR โรงเรียนประถมศึกษา 2557
ปก SAR

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 673.55 KB
คำนำ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.17 KB
สารบัญ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.63 KB
ตอนที่ 1

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ตอนที่ 2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.35 KB
ตอนที่ 3

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1014.14 KB
ตอนที่ 4

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 463.61 KB
ประกาศโรงเรียนวัดเพรางาย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.74 KB
ประกาศผลการประกันคุณภาพ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 375.36 KB
คำสั่งมาตรฐานประกอบทำ SAR

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.74 KB
รูปประกอบ